Equity • Debt • Business Growth • Seller Advisory • Buyer Advisory

Werkwijze

Kern van Fay Advisory’s werkzaamheden bestaat bij elke opdracht uit het opmaken van een strategisch-, financierings-, investerings-, dan wel verkoopdocument, welke prognoses bevat voor de komende 3-5 jaar alsmede een uitgebreide strategische en financiële onderbouwing. De financiële prognoses worden in samenspraak met het management gemaakt en in een operationeel model samengevoegd. De uitgebreide financiële analyse leidt tot een gefundeerd advies van Fay Advisory omtrent welke koers de onderneming het best kan varen. Indien de koers bepaald is, wordt het plan uitgezet. Aangezien management eerst uitvoerig alles heeft doorgesproken en doorgerekend met Fay Advisory, zijn er geen open einden meer. Management heeft weloverwogen beslissingen kunnen maken en mogelijke kritische vragen doorgenomen, alvorens haar plan bij bijvoorbeeld een bank, koper dan wel investeerder te presenteren.

Doordat het document zeer volledig en gedetailleerd wordt opgemaakt, biedt het tevens de mogelijkheid om voor interne doeleinden gebruikt te worden (bijvoorbeeld een presentatie voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, Raad van Commissarissen, werknemers).